Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů

Co jsou osobní údaje?

Osobním údajem se rozumí jakákoli informace týkající se určeného nebo identifikovatelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo identifikovatelný, pokud lze subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména jméno, příjmení, adresa fyzické osoby, e-mail, IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, v platném znění ("zákon o ochraně osobních údajů").

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo změna, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Kdo je správce resp. zpracovatel osobních údajů?

Jsme společnost Benefit your body s.r.o., Maurerova 18, 040 22 Košice, která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č.j. 46884/V, IČ: 52554414, DIČ: 2121063274, tel. +421 915 150 287 e-mail: benefit.kase@gmail.com (dále jen „správce“)., která provozuje e-shop www.benefitkase.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouho a vybíráme případně další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje na zodpovědnou osobu

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit s nějakými dotazy, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +421 915 150 287 nebo e-mailem na benefit.kase@gmail.com

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje v rozsahu: "e-mail" nutně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd., dodání zboží).
 • vedení účetnictví: Jste-li zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nutně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing - zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Pokud jste naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. Nejste-li naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery pouze na základě Vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každé zaslané e-mailové zprávě
 • pokročilý marketing na základě souhlasu: Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu. pro remarketing a zacílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů nebo použitím odhlašovacího odkazu v každé zaslané emailové zprávě

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies k měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Soubor cookie tedy umožní webové stránce rozpoznat, zda jste ji již v minulosti navštívili ao kterou sekci jste měli zájem. Zároveň si díky cookies můžete uložit svá uživatelská nastavení a pod.

1.Souhlas s cookies

Návštěvou našich stránek automaticky vyjadřujete svůj souhlas s použitím této technologie. V případě, že byste však chtěli z jakéhokoli důvodu vymazat či omezit používání cookies můžete tak učinit kdykoliv ve Vašem webovém prohlížeči (bod 2).

2. Správa cookies

Soubory cookies můžete svobodně vymazat nebo předem nastavit prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo vás upozorňoval, když se server snaží zaslat vám cookie.

Potom se však může stát, že webové stránky, které jsou na podpoře cookies závislé, nebudou fungovat tak, jak byste si představovali, nebo že části stránek pro vás nebudou dostupné.

3. Jaké druhy cookies využíváme

Na našich stránkách používáme dva typy souborů cookies:

a) Relační soubory cookies, které jsou automaticky vymazány, jakmile opustíte naše stránky. Pomáhají v průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení.

b) Permanentní soubory cookies, které se dočasně ukládají a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho prohlížeče. Tyto se používají především pro měření a reklamu, ale například i pro nastavení jazyka a uložených nastavení v průběhu návštěvy stránky pro případnou budoucí návštěvu.

Avšak ani tyto cookies vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení (počítač, tablet, smart phone). Všechny údaje jsou anonymní, zejména pro účely statistik používání stránek.

Měřící cookie má poznat opakovanou návštěvu našich webových stránek ze stejného prohlížeče na stejném zařízení a sledovat aktivity návštěvníků při prohlížení stránek.

Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na webových stránkách i jiných webových stránkách na internetu, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče, jak bylo popsáno výše.

Případné další druhy cookies mohou být ještě využity například z důvodu správného fungování našich služeb (například e-shop) nebo pro testování částí webu a jeho funkčnosti. To vše nám pomáhá zvyšovat kvalitu služeb a spokojenost našich zákazníků.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou legislativou. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uložen na zabezpečených serverech. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Přijali jsme a udržujeme všechna možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů, zejména:

 

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování dat se specializují.

Seznam zpracovatelů:

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít dalších aplikací či zpracovatelů, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně zákonem požadované nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte svá práva. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: benefit.kase@gmail.com

 • Máte právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo jakékoli své osobní údaje budete považovat za neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, myslíte si, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenosnost  - Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu ve strojově čitelné podobě. Zde potřebujeme alespoň 30 dní
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý) - Vaším dalším právem je právo na vymazání (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našich systémů i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a také ze záloh. K zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
 • V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat e-mailem.
 • Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velmi rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení - E-maily s inspirací, články či produktovými informacemi a službami Vám zasíláme pokud jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám e-maily jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů kliknutím na odhlašovací odkaz v každé zaslané e-mailové zprávě.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích ao bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2020.